CONFORTSONIC

– et beskyttende underlag for lyd- og støtdemping

Bruksområde:    underlagsbeskyttelse
Gulvstyrke:         20 mm

Flisene som utgjør Confortsonic brukes til underlag under treningsgulvet for å redusere støy og vibrasjoner fra støt av vekter.

Flisene kan også monteres på veggene. De settes sammen som et puslespill og må ikke  limes. Den spesielle og nøye metoden for å kutte flisenes kanter, og hvordan de settes sammen, gjør at lydnivå reduserer med 27 dB. Merk at dette kommer i tillegg til lyden som absorberes av treningsgulvet over.

PaviFlex’ gulv er vulkaniserte og leveres med porefri overflate. De absorberer verken vann eller svette. Derfor er PaviFlex’ gulv svært hygieniske; de er enkle å gjøre rent og holder vondt lukt på avstand.

PaviFlex’ gulv rengjøres og desinfiseres med vanlige rengjørings- og desinfeksjonsprodukter.

Gulvene er fremstilt av veganske produkter og helt fri for giftstoffer.

PaviFlex’ produkter oppfyller kravene til begrenset utslipp av flyktige organiske forbindelse (VOC) forårsaket ved bruk av organiske løsemidler.

PaviFlex driver i samsvar med regelverket fra REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals).