Salgsvilkår

TheraTrade AS

Org. nr. NO 997 830 571 MVA

Kontoradresse:

Strandgata 19
4790 Lillesand
Norge

 

ALMINNELIGE SALGSVILKÅR THERATRADE AS GJELDENDE FRA 01.01.2018. 
 
1 Produktene 
 
Leveransen gjelder treningsutstyr slik det fremgår av tilbud og faktura.  
 
For salg av annet enn nytt utstyr gjelder følgende:  
 
Rebuy er brukt treningsutstyr som er overhalt og gjennomgått. Utstyret er sjekket for skader og slite deler er skiftet. Utstyret leveres med garanti på 6 mnd. Bruksmerker kan forekomme. 
 
Refurbished er renovert utstyr som fremstår i god stand. Noe bruksmerker kan likevel forekomme. Utstyret leveres med garanti på 1 år. 
 
Demo utstyr er nytt utstyr som er blitt brukt til demonstrasjon i showrom eller messer. Bruksmerker kan forekomme. 
 
2 Betalingsbetingelser 
 
Ved bestilling av utstyr forfaller 80 % av kjøpesummen umiddelbart. Resterende beløp skal innbetaling skje innen 7 dager fra mottatt faktura.  
 
Dersom kunden kansellerer eller avbestiller leveransen før levering plikter han å betale 25 % av innbetalingen som ikke-refunderbart depositum. 
 
Alle priser er eks. mva. 
 
3 Levering av utstyr 
 
Utstyret levers etter avtalen med kunden.  
 
Frakt og montering er ikke inkludert i prisen om ikke annet er avtalt. 
 
4 Eierforhold til utstyret inntil full betaling har skjedd 
 
TheraTrade AS har eiendomsrett i utstyret frem til oppgjøret er betalt i sin helhet. 
 
5 Reklamasjon. Mangler. Ansvarsbegrensning  
 
Reklamasjon på levert utstyr må fremmes skriftlig innen 5 virkedager etter mottatt levering. Selger har krav på å få rette og/eller omlevere mangelfullt utstyr.  
 
Fraktskader må meldes inn umiddelbart etter leveransens mottagelse.  
 
Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av sin leveranse. Selgers reklamasjons- og erstatningsansvar etter avtalen er alltid begrenset til summen av det avtalte vederlaget. 
 
6 Tvisteløsning 
 
Partene er enige om at eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med forståelsen eller gjennomføringen av Avtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom Partene ikke blir enige etter forutgående forhandlinger, skal tvister knyttet til avtalen løses ved de ordinære domstoler, med Kristiansand tingrett som avtalt verneting. Avtalen reguleres av norsk rett.