Nyheter

Nyheter: Treningsgulv av god kvalitet er like viktig som god kvalitet på bildekk

Treningsgulv, på lik linje med bildekk, er et produktområde som ofte virker uoversiktlig. Men det kan koste deg dyrt om du ønsker å spare på akkurat det! Dårlig gulvkvalitet kan rett og slett medføre helsefare for deg og dine medlemmer. Og du er ansvarlig.

[mer...]

Nyheter: Gulvvifter sikrer luftutveksling og reduserer risiko for smitte av Covid 19!

Hold deg inne, hold avstanden, bruk evt. maske - på en eller annen måte har jeg følelsen av at det ikke er nok. Kan en Gulvvifte virkelig hjelpe?

Ekspertene sier stadig at: Vi er i startfasen med å bli kjent med viruset. Noe som sannsynligvis betyr - det vil komme ny kunnskap og nye tiltak, ikke sant?

[mer...]