POWERFLEX

– en underlagsmatte til vektløfting

Bruksområde: underlagsmatte
Gulvstyrke: 30 mm

PowerFlex er fremstilt av materialet Matt30 som beskytter gulvet mot tunge vekter, men er også lyd- og støtdempende.

Dette gir en praktisk og nyttig løsning i treningssoner for tunge vekter. PowerFlex kan gjerne kombineres med andre gulvløsninger fra PaviFlex.

 

PaviFlex’ gulv er vulkaniserte og leveres med porefri overflate. De absorberer verken vann eller svette. Derfor er PaviFlex’ gulv svært hygieniske; de er enkle å gjøre rent og holder vondt lukt på avstand.

PaviFlex’ gulv rengjøres og desinfiseres med vanlige rengjørings- og desinfeksjonsprodukter.

Gulvene er fremstilt av veganske produkter og helt fri for giftstoffer.

PaviFlex’ produkter oppfyller kravene til begrenset utslipp av flyktige organiske forbindelse (VOC) forårsaket ved bruk av organiske løsemidler.

PaviFlex driver i samsvar med regelverket fra REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals).