bellicon® INTERVALL Workshop

Hvem er bellicon INTERVALL Workshop egnet for?

Alle instruktører som har fullført og bestått bellicon JUMPING Basic, vil lære treningsteknikker og treningsmetoder som oppfyller dagens krav til effektivitet og tid ved kondisjonstrening.

Hva inkluderer bellicon INTERVALL Workshop?

I løpet av en endags Workshop, får instruktørene den nødvendige bakgrunnskunnskapen om verktøyene de trenger for å undervise i det populære intervall- og sirkeltreningsprinsippet. Den grunnleggende utholdenheten til deltakerne oppnådd i bellicon JUMPING-kurset, kan løftes betraktelig i et intervallkurs.

I tillegg til utholdenhetstrening vil også en styrkebasert sirkeltrening være en del av Workshopen, noe som gir mulighet til å strukturere en styrkesentrert bellicon® time.

På slutten av dagen gjennomføres det en liten praktisk demonstrasjon av kunnskapen deltakerne har fått om intervall- og sirkeltreningsprinsippet. Deltakerne mottar et bellicon INTERVALL -sertifikat.

Hvilke muligheter tilbyr bellicon INTERVALL Workshop?

I bellicon INTERVALL Workshop får deltakerne undervisning i teori og praktiske ferdigheter som trengs for å undervise i spesifikke bellicon JUMPING gruppetimer i henhold til intervall- og sirkeltreningsprinsipper. Deltakerne vil bli i stand til å strukturere gruppetimer for nybegynnere til enda mer avanserte gruppetimedeltakere.