Nyheter: Treningsgulv av god kvalitet er like viktig som god kvalitet på bildekk

Treningsgulv, på lik linje med bildekk, er et produktområde som ofte virker uoversiktlig. Men det kan koste deg dyrt om du ønsker å spare på akkurat det! Dårlig gulvkvalitet kan rett og slett medføre helsefare for deg og dine medlemmer. Og du er ansvarlig.

[mer...]